Volg ons ook via Facebook   

arbeidsfysio geldermalsen

Arbeidsfysiotherapie

De Arbeidsfysiotherapeut richt zich op preventie van aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat door een analyse te maken van knelpunten en risico’s, een plan van aanpak op te stellen en door maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren.

Klachten

Bestaan er al klachten, zoals nekklachten of rugklachten dan begeleidt hij de organisatie en werkne(e)m(st)er bij een zorgvuldige, snelle en verantwoorde reïntegratie of revalidatie. Zo kan de interventie dus individueel maar ook organisatiebreed of groepsgewijs gericht zijn. Zo snel mogelijk signaleren en maatregelen nemen, voorkomt langdurige uitval en hoge kosten!

Werkwijze

In de onderzoeksfase wordt in kaart gebracht:

 • Analyse van de verzuimcijfers, inventariseren van de risico’s
 • Aard van klachten en lichamelijke beperkingen
 • Handelingen die leiden tot meer of minder klachten
 • Inventariseren van risicofactoren (ergonomisch, gedragsmatig, organisatorisch enz)

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de aangegeven acties uitgevoerd:

 • Analyseren, meten, beoordelen van de werkplek
 • Adviezen geven en maatregelen nemen om de ergonomie rond de werkplek te optimaliseren
 • Maatregelen rond werktijden, werkorganisatie, werkwijze, werktaken
 • Een individuele training in aanleren van veilig lichaamsgebruik
 • Een groepsgewijze cursus in veilig lichaamsgebruik, bijvoorbeeld rugscholing, veilig beeldschermwerken

Evaluatie

In de evaluatiefase wordt het bereikte resultaat vergeleken met de beginsituatie. Daarnaast wordt de kwaliteit en effectiviteit van het proces beoordeeld en wordt de interventie afgesloten, voortgezet of worden wijzigingen in plan van aanpak aangebracht.

Het mes snijdt aan 2 kanten

 • Een gezonde werkne(e)m(st)er functioneert beter, heeft minder last van een blessure en kan in het dagelijks leven zijn/haar hobbies en sporten beter uitoefenen
 • Een gezonde werkne(e)m(st)er is gemotiveerder, presteert beter en geeft minder arbeidsverzuim

Lokatie

De Chamotte 4
4191 GT Geldermalsen

0345 576006
info@vermeltfoortfysiozorg.nl

Openingstijden

maandag: 08.00 - 21.00 uur
dinsdag: 07.00 - 20.00 uur
woensdag: 08.00 - 21.00 uur
donderdag: 07.00 - 18.00 uur
vrijdag: 08.00 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

In overleg kan hiervan afgeweken worden